Tests

BITS.NU streeft ernaar om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Daarom wordt er regelmatig getest met het nieuwste op het gebied van bijvoorbeeld hardware en software. Voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van webdevelopment kijkt u op http://test.bits.nu. Hier ziet u tests met de laatste content management systemen, of u bent getuige van de geboorte van een nieuwe website voor een klant.